Na nebe vzatí andělé 

Andělé strážci planety země

Svatí nad pozemští andělé jsou mezi námi a pomáhají nám ! 

Máme možnost je viděti, slyšeti a žádat je o rady 

I oni jsou součástí planetárního vzestupu do vyššího vědomí … 

 Jsou zde s námi ku pomoci 

Soucítí s námi také byli kdysi v lidských tělech, dříve než byli na nebe vzatí.

Jsou mezi námi a komunikují prostřednictvím telepatických vln …

Dovol si je žádat o rady každý den! 

S požehnáním

Via