Vše je dokonalé právě teď ! 

Respektovat druhé a jejich cestu je potřeba ! 

V respektu je smír ! 

V respektu je soulad se sebou samým ! 

Nesnažte se je měnit k obrazu svému!

Nesnažte se jim brát jejích životní úkoly a lekce !!!

Nesuďte je ! 

Nechte je žít svůj život podle sebe 

Poté i oni nechají Vás a Váš život nedotknutelným 

Nedotknutelný lidskou zlobou, pýchou a manipulací v tom, jaký život by jste měli žít a jací by jste měli být …

Pamatujete…

Vše je dokonalé právě teď

Vše je obrazem a odrazem vyzařování uvnitř nás samých

Vše je zrcadlem bytí UVNITŘ nás ! 

Tvůj vnitřní konflikt se Ti zrcadlí uvnitř sebe ven !

Co děláš druhým,  to oni dělají Tobě..

Tvé vnitřní nastavení se Ti zrcadlí ve vztazích s druhými.

Jsme si zrcadlem ! 

Hledej smíření uvnitř Tebe

S požehnáním Tvé cestě

Via