Channeling je stav VĚDOMÍ,  ve kterém jsem napojena na svůj ZDROJ
moudrosti, který chápe člověka jako CELEK bez posuzování, odsuzování,
masek a životních rolí.

Do tohoto stavu vědomí , vstupuji prostřednictvím hlubokého napojení a komunikaci s informační rovinou  mého VYŠŠÍHO JÁ.

Tato rovina a přenos informací, dokáže rozklíčovat příčiny důsledků v životě
člověka s pohledem na situace v BEZPODMÍNEČNÉ LÁSC

Přináší klíč k uzdravení situace pro nejvyšší dobro tazatele a účastníka sezení.

Z mého úhlu pohledu, je channeling velmi efektivní metodou.

Přivádí člověka k  uvědomění si životních témat a situací, které potřebují  být vyneseny na SVĚTLO pro posun člověka na jeho životní cestě. 

 Duše i vědomí se dostává do větší hloubky sebe, pozvednutí ducha do vyšších sfér moudrosti, nadhledu a ukotvení jeho podstaty v reálném životě.


Jedná se o duchovní nebo spirituální techniku přenesenou do reálného
života k postupu do vyšších sfér vědomí za účelem rozvoje  jedinečnosti
člověka .

Přináší pozvednutí SCHOPNOSTÍ, intelektu, moudrosti , celistvosti, osobitosti a lidskosti.


Na cestě do stavu vyššího vědomí  Tě velmi ráda provedu, pokud cítíš, že je to
Tvoje cesta.

S láskou.

Vivien